ส.ค. 2559 ผู้ประกันตนขอรับสวัสดิการว่างงาน 161,012 คน สูงสุดในปี 2559

เดือน ส.ค. 2559 ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 161,012 คน เพิ่มขึ้น 16.52% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และสูงสุดในรอบ 8 เดือนของปี 2559 ด้านเลิกจ้างพุ่งถึง 29,068 คน สูงสุดใน ปี 2559 ด้วยเช่นกัน
 
19 ก.ย. 2559 สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน เปิดเผยตัวเลข เศรษฐกิจแรงงาน สิงหาคม 2559 พบว่าภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนสิงหาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,385,238 คน มีอัตราการขยายตัว 1.93% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จํานวน 10,188,797 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทํางาน เพิ่มขึ้นถึง 196,441 คน สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจํานวน 161,012 คน มีอัตราขยายตัวอยูที่ 16.52% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราการขยายตัวอยูที่ 4.78% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ที่มีจํานวน 153,661 คนอัตราการว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.55 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีจํานวนทั้งสิ้น 29,068 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ร้อยละ 0.27
 
ในด้านสถานการณ์การจ้างงาน จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 10,385,238 คน มีอัตราการขยายตัว 1.93% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2558) ซึ่งมีจํานวน 10,188,797 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนสิงหาคม 2559 เทียบกับ เดือนกรกฎาคม 2559 พบว่าในเดือนสิงหาคม 2559 มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 1.93% ชะลอตัวจากเดือนกรกฎาคม 2559 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 2.10% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ
 
 
ในด้านสถานการณ์การว่างงานจากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 มีผู้ว่างงานจำนวน 161,012 คน มีอัตราการขยายตัว (%YoY) อยู่ที่ 16.52% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนสิงหาคม 2558) มีจำนวน 138,189 คน เพิ่มขึ้น จากเดือนกรกฎาคม 2559 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 (%YoY) ซึ่งอยู่ที่ 13.37% และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2559) พบว่า อัตราการว่างงานขยายตัวอยู่ที่ 4.78% (MoM) และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนสิงหาคม 2559 อยู่ที่ 1.55% โดยอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ที่ 0.9 (สิงหาคม 2559)
 
 
ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้างอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนสิงหาคม 2559 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 29,068 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ร้อยละ 0.27 และขยายตัว จากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.22
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์