สปสช.ก้าวสู่ปีที่ 16 รุกงานเข้าถึงสิทธิสุขภาพ ขยาย ‘ประชากรกลุ่มเปราะบาง’

ครบ 15 ปี สปสช. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อประชาชน พัฒนาสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพครอบคลุมและทั่วถึง ลดความยากจนจากภาวะเจ็บป่วย พร้อมเปิดงานสู่ปีที่ 16 เดินหน้าขยายการเข้าถึงสิทธิสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มคนไร้บ้านมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน   

17 พ.ย.2560 รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานพิธิเปิดงาน “วันสถาปนา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งครบรอบวันที่ 19 พ.ย. ของทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 15 และก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 16 ของการก่อตั้ง สปสช.

ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สปสช.เป็นองค์กรของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2545 ตามพันธกิจการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อประชาชนไทย 48.78 ล้านคน ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงผู้สูงอายุ เรียกได้ว่าคนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า และคนไทยเข้าถึงการรักษามากขึ้น

เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า มีอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ยจาก 2.45 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2546 เพิ่มเป็น 3.59 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2559 และอัตราการใช้บริการผู้ป่วยในเพิ่มจาก 0.094 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2546 เป็น 0.120 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2559 ซึ่งนอกจากการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพครัวเรือนอย่างสัมฤทธิ์ผล ครัวเรือนยากจนจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากร้อยละ 2.36 ในปี 2540 เหลือเพียงร้อยละ 0.34 ในปี 2558 จากการพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ สปสช.ยังคงร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพืท่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งแต่ละปีพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 3 ของมะเร็งทุกชนิด การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี เน้นกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน “คลินิกหมอครอบครัว” (Primary Care Cluster: PCC) เป็นปีแรกเพื่อเพิ่มบริการ ลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงมุ่งเป้าหมายการเข้าถึงบริการกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มคนไร้บ้าน และคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชน เป็นต้น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564)

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ทั้งนี้บรรยากาศในวันสถาปนา สปสช. ในช่วงเช้า ศักดิ์ชัย ได้วางพวงมาลัยรูป นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ณ มูลนิธิมิตรภาพบำบัด ซึ่งเป็นเลขาธิการ สปสช.คนแรกและเป็นผู้ผลักดันกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะที่ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างกิจกรรมชื่นชมคนดี “ปิดทองหลังพระ”, สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี 2560 จากมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม, การเสวนากลุ่มผู้ป่วยเพื่อสะท้อนมุมมองต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ ธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย, พล.อ.ต.กิจจา ชนะรัตน์ ประธานชมรมเครือข่ายโรคหัวใจ รพ.โรคทรวงอก และ สุภาวดี เชื้อสิงห์โต เลขานการชมรมเครือข่ายโรคหัวใจฯ ซึ่งได้ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศเข้าถึงการรักษา รวมถึงโรคค่าใช้จ่ายสูง ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถึงปัจจุบันและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์