Skip to main content
sharethis

คดี 40 สว. ร้องถอด 'เศรษฐา-พิชิต' ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งขอเรียกข้อมูลเพิ่มเติม และรอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นัดพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ 24 ก.ค. 2567

 

10 ก.ค. 2567 ประชาชาติธุรกิจรายงาน ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่

คดีนี้สืบเนื่องจาก 40 สว. ได้ยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภาว่าเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้องที่ 1) ได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้องที่ 2) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกร้องที่ 2 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากผู้ถูกร้องที่เคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ (10 ก.ค. 2567) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมและรอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปในวันที่ 24 ก.ค. 2567 เวลา 09.30 น.

รายชื่อ 40 สว. ประกอบด้วย

 1. ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
 2. จเด็จ อินสว่าง
 3. จิรชัย มูลทองโร่ย
 4. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 5. เพิ่มพงษ์ เชาวลิต
 6. จัตุรงค์ เสริมสุข
 7. พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
 8. พล.อ. ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
 9. ว่าที่ ร.ต. เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
 10. เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 11. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 12. พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
 13. ถนัด มานะพันธุ์นิยม ่น
 14. ถวิล เปลี่ยนศรี
 15. ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
 16. พล.อ. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
 17. พล.อ. ธวัชชัย สมุทรสาคร
 18. ธานี อ่อนละเอียด
 19. พล.อ. นิวัตร มีนะโยธิน
 20. พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
 21. ประยูร เหล่าสายเชื้อ
 22. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
 23. พลเดช ปิ่นประทีป
 24. พล.ร.อ. พะจุณณ์ ตามประทีป
 25. พิทักษ์ ไชยเจริญ
 26. มหรรณพ เดชวิทักษ์
 27. พล.อ. สุนทร ขำคมกุล
 28. พล.อ. เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 29. ว่าที่ ร.ต. วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
 30. วรารัตน์ อติแพทย์
 31. วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 32. ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
 33. พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร
 34. ม.ล.สกุล มาลากุล
 35. สมชาย แสวงการ
 36. พล.ต.ท. สมบัติ มิลินทจินดา
 37. สวัสดิ์ สมัครพงศ์
 38. สังศิต พิริยะรังสรรค์
 39. ประพันธุ์ คูณมี
 40. พล.อ. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net