Skip to main content
sharethis

ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดมาตรฐานจริยธรรม ไม่ขัดประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ซึ่งไม่มีอะไรใหม่หรอก ย้อนดู 10 ปีผลงาน 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ก่อนเดินมาถึงวันนี้

แฟ้มภาพ

2 ธ.ค.2563 วันนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 170 วรรคสาม ประกอบ ม. 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ ม.170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบม.160 (5) และม.170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบม.186 วรรคหนึ่ง และม.184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การพักอาศัยใน "บ้านพักรับรอง" ที่ตั้งอยู่ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ถ.วิภาวดีรังสิต ของ พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เมื่อปี 2553 ถึงปัจจุบัน ไม่ทำให้ผู้ถูกร้อง (พล.อ.ประยุทธ์) ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรอง พ.ศ. 2548 โดยที่กองทัพบก (ทบ.) ได้สนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำให้ ซึ่งเป็นระเบียบที่ออกมาก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.

นายกฯ เป็นตำแหน่งสำคัญ นอกจากเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังเป็นผู้นำประเทศ ความปลอดภัยของนายกฯ และครอบครัวมีความสำคัญ รัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ความปลอดภัยตามความเหมาะสมแก่สภาพการณ์ การจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งสุขภาพภาย ใจในการปฏิบัติหน้าที่จึงล้วนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงมีความจำเป็นในการจัดที่พำนักแก่ผู้นำประเทศในขณะดำรงตำแหน่ง ขณะที่บ้านพิษณุโลกยังไม่พร้อมใช้งาน

การที่กองทัพบกจัดให้เข้าพักและสนับสนุนค่าไฟฟ้าและประปา เป็นไปตามระเบียบกองทัพบกมิได้เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ถูกร้อง (พล.อ.ประยุทธ์) ได้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากกองทัพบกที่เป็นหน่วยงานราชการเป็นพิเศษ ส่วนปมมาตรฐานจริยธรรม ตามระเบียบกองทัพบกไม่ถือว่าเป็นการถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศ ไม่แสวงหาประโยชน์มิชอบแก่ตนเอง ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นการรับที่มีบทบัญญัติให้รับได้

ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว และไม่ขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ย้อนดูผลงานเด่น 'ศาลรัฐธรรมนูญ' 10 กว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ประชาไทขอย้อนดูผลงานขององค์กรที่มีอิทธิพลทางการเมืองไทยที่สุดองค์กรหนึ่งตั้งแต่ 2549-2562 

 

หรือระยะใกล้ 6 ปี ผลงานเด็ดศาลรัฐธรรมนูญหลังมีมติให้ ยิ่งลักษณ์ พ้นตำแหน่งนายกฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2557 และวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 เป็นโมฆะ ก่อนเกิดการรัฐประหารโดย คสช. ในเวลาต่อมา

ก.พ.63

พ.ย.62

พ.ค.62 

เม.ย.62

มี.ค.62

ก.พ.62

ส.ค.61

มิ.ย.61

พ.ค.61

มี.ค.61

ก.พ.61

ก.ย.60

ต.ค.59

มิ.ย.59

 

‘ก้าวไกล’ ชี้ ฟอกขาวให้เผด็จการ สะท้อน สังคมจำเป็นต้องเร่งปฏิรูปองค์กรอิสระและกองทัพ

ทีมสื่อ พรรคก้าวไกล รายงานว่า ที่อาคารรัฐสภา ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย กรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้บ้านพักรับรองของกองทัพบกเป็นที่อยู่อาศัย โดยหลังจากองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้มีการลงมติให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นทุกข้อกล่าวหา และสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

ชัยธวัช กล่าวว่า กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายทางการเมือง ดังที่มีการคาดการณ์ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัย จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ บ่งบอกว่า ระบบกฎหมายภายใต้ระบอบรัฐประหารยังคงดำเนินต่อไป เเม้ว่าประชาชนจำนวนมากกำลังลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตย คำวินิจฉัยในวันนี้จะทำให้สังคมตั้งคำถามมากขึ้นว่า นี่เป็นเรื่องของอำนาจที่ไม่ใช่ระบบนิติรัฐหรือไม่ คนมีอำนาจในประเทศนี้มักได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมาย ไม่ต้องรับผิดอีกครั้งใช่หรือไม่ สังคมจะตั้งคำถามต่อความเป็นอิสระขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญว่า เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ค้ำยันผู้มีอำนาจรัฐประหารเเละเพื่อใช้กำจัดฝ่ายตรงข้าม ทำให้เห็นว่าชนชั้นนำในประเทศไม่ต้องการประชาธิปไตย แต่ยังคงใช้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการครองอำนาจระบอบเผด็จการเอาไว้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่กำลังร้อนเเรง

ทั้งนี้ เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวทิ้งท้ายว่า พรรคก้าวไกล ยืนยันว่า แม้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้บริสุทธิ์โดยการฟอกขาวให้ เเต่เรายังยืนยันว่า พลเอกประยุทธ์จะต้องลาออก เพื่อเป็นการถอดสลัก ถอดฟืนก้อนสำคัญออกจากกองไฟ ลดความขัดเเย้ง เพื่อเป็นทางออกไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างสันติ เพื่อให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย รวมไปถึงสังคมจะต้องร่วมจับตาเเละกดดันให้มีการปฏิรูปองค์กรอิสระเเละกองทัพอย่างจริงจั

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net