เปิดช็อตต่อช็อต ดาโหะ มะถาวร เหยื่ออุ้ม (เกือบหาย) รายล่าสุด – กอ.รมน.ยันไม่มีเหตุผลที่จะทำ